Αὐσονίου

Αὐσόνιος
Italy
masc/neut gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ANTONINUS Bassianus Caracalla — Septimi Severi Imperatoris fil. Hic est Antoninus ille, cui Oppianus libros suos de venatione, et piscatione dedicavit. Ita enim orditur Κυνηγετικὰ: Σοὶ, μάκαρ, άέδω γαίης ἐρικυδὲς ἔρεισμα, Φέγγος ενναλίων πολυήρατον Ἀινεαδάων, Αύσονίου Ζηνὸς… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DIONYSIUS Periegetes — temporibus Augusti, scripsit Geographiam versibus hexametris Graecis, quae hodie exstat: quod opus ἷςτορικὸν καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ: ut ait Eust. Schol. Idem vixisse eum ait οὐχ ὑπὸ τῶ ὑπάτων, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῶ ἀνάκτων, non sub Consulibus sed sub… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • τεχνοπαίγνιον — τὸ, Α 1. στιχουργικό παιχνίδι, ως τρόπος απόδειξης τής ικανότητας για στιχοποιία 2. επιγραφή ενός ποιήματος τού Αυσονίου. [ΕΤΥΜΟΛ. < τέχνη + παίγνιον] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.